دسته بندی

رستوران-فست فود

دیگچه


ساعت کاری 11 الی 15 و 19:30 الی 22:30


5 نظر

فست فود دایان


ساعت کاری ظهر 11 تا 15 عصر 19 تا ۲۴


11 نظر

الو پیتزا


ساعت کاری ظهر12 تا 15 عصر 19 تا ۲۴


8 نظر

پیتزا ونک 3


ساعت کاری ظهر ۱۲ تا ۱۵ عصر ۱۹ الی ۲۴


10 نظر

پایا


ساعت کاری فقط عصرها ساعت 20 الی 12شب


5 نظر

آقاجون


ساعت کاری 12:30 الی 22:30


23 نظر

غذای ایرانی داریوش


ساعت کاری 12 الی 23:30


25 نظر

جگر و کباب گوسفندی امید


ساعت کاری 11 صبح تا ۱۲ شب


11 نظر

کباب بناب آذربایجان


ساعت کاری 19 الی 23


1 نظر

کافئین -غیرفعال


خیابان نادر بین نادر 2 و 4


0 نظر

سفره خانه سنتی فانوس


ساعت کاری 12 الی 16 و19 الی 23:30


3 نظر

اسپاخو


ساعت کاری 13 تا ۱۵:۳۰ عصر 19:30 تا ۲۴


2 نظر

اصیل مامان پز


ساعت کاری ۱۲:۳۰ الی 16:00 و 17:30 الی 23:00


8 نظر

خوان سالار


ساعت کاری 12 ظهر الی 12 شب


2 نظر

غذای رژیمی فیت فود


ساعت کاری ۱5 الی ۲۳


0 نظر

پیتزا کنج


ساعت کاری 12:30 تا 14:30 عصر ۱۹ تا 23


2 نظر

کره کباب


ساعت کاری ۱۹ الی ۲۴


1 نظر

پیتزا نویان


ساعت کاری 12:30 تا 1۵:30 عصر ۱۹ تا ۲۴


6 نظر

پیتزا هشت تیکه عشق


ساعت کاری ظهر ۱۲ تا ۱۶ عصر ۱۹ تا ۲۴


1 نظر

تاکسی اسنک


ساعت کاری 10:30 صبح الی۱۲ شب


0 نظر